בואו לגלות האם אתם בעלי זכאות הצבעה,
היכן הקלפי הקרובה אליכם ומה שעות ההצבעה: